Такмичења

Назив: Математскоп 1
Приручник за шампионе

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 279

Тип корица: мек повез

Боја: пун колор

ISBN: 978-86-7076-078-3

Цена: 1100 дин

МАТЕМАТИСКОП 1 je књигa намењенa припремама за математичка такмичења.

Подељенa je у две целине. У првој целини су обрађене теме из редовне и додатне наставе предвиђене за све нивое такмичења од школског до државног, са великим бројем задатака и примера.

У другој целини се налазе програми такмичења и примери разних математичких такмичења која су одржана ранијих година.

Последње поглавље садржи детаљна едукативна решења свих задатака.

Назив: Математскоп 2
Пут до шампиона математике

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 357

Тип корица: мек повез

Боја: пун колор

ISBN: 978-86-7076-079-0

Цена: 1210 дин

МАТЕМАТИСКОП 2 je књигa намењенa припремама за математичка такмичења.

Подељенa je у две целине. У првој целини су обрађене теме из редовне и додатне наставе предвиђене за све нивое такмичења од школског до државног, са великим бројем задатака и примера.

У другој целини се налазе програми такмичења и примери разних математичких такмичења која су одржана ранијих година.

Последње поглавље садржи детаљна едукативна решења свих задатака.

Назив: Плус III

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 119

Тип корица: мек повез

Боја: пун колор

ISBN: 978-86-7076-056-1

Цена: 660 дин

ПЛУС III књигa обрађујe све теме и типове задатака предвиђене за додатну наставу и математичка такмичења.

Овде се нећете замарати обичним рачуном. Напротив! Биће потребно само да размишљате. То ће Вам помоћи да развијате сопствене мисаоне способности.

ПЛУС III и ПЛУС IV представљају незаменљиву помоћ у извођењу додатне наставе и припремању ученика за математичка такмичења.

Назив: Плус IV

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 140

Тип корица: мек повез

Боја: пун колор

ISBN: 978-86-7076-057-8

Цена: 660 дин

ПЛУС IV књигa обрађујe све теме и типове задатака предвиђене за додатну наставу и математичка такмичења.

Овде се нећете замарати обичним рачуном. Напротив! Биће потребно само да размишљате. То ће Вам помоћи да развијате сопствене мисаоне способности.

ПЛУС III и ПЛУС IV представљају незаменљиву помоћ у извођењу додатне наставе и припремању ученика за математичка такмичења.

Назив: Инострана такмичења основаца

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 356

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојно

ISBN: 978-86-7076-053-0

Цена: 825 дин

Инострана такмичења соновава чини избор лепих задатака са разних такмичења ученика основне школе од III до VIII разреда.

Наведени су задаци са свих меридијана, из свих држава у којима се такмиче основци. На крају књиге дата су детаљна решења свих задатака.

Назив: Изоштри ум

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 166

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојно

ISBN: 978-86-7076-061-5

Цена: 1100 дин

Изоштри ум је књига намењена свима. Има за циљ да читаоца обучи како да гледа око себе, како да квалитетно анализира проблеме са којима се сусреће и логичким размишљањем дође до правог, најбољег решења.

Читајући пажљиво и систематично, решавајући редом постављене проблеме, читалац развија своје мисаоне способности. Самим тим, лакше и боље решава личне проблеме и проблеме везане за школу, посао и егзистенцију.

Још наших издања:

Scroll to Top