5. разред основне школе

Назив: Математика
уџбеник за пети разред основне школе

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: 280 × 205

Број страна: 183

Тип корица: мек повез

Боја: пун колор

ISBN: 978-86-7076-080-6

Цена: 1100 дин

УЏБЕНИЦИ Математископа у потпуности су усклађени са

важећим наставним програмом.

Представљају основну књигу која садржи све чињенице које

наставник треба да саопшти током предавања и све што ученик

треба да научи.

Важна особина уџбеника је да су потпуно прилагођени узрасту

ученика и одликује их изузетна методичност.

Примери и задаци су из практичног живота. На тај начин се

математика приближава ученику и оспособљава га да решава

животне проблеме.

Назив: Математика
збика задатака за пети разред основне школе

Аутор/и: Гордана Поповић, Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

Димензије: 280 × 205

Број страна: 139

Тип корица: мек повез

Боја: пун колор

ISBN: 978-86-7076-081-3

Цена: 1100 дин

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА Математископа карактерише велики избор
разноврсних задатака који се надовезују на теме из уџбеника и
омогућавају остваривање циљева наставе математике.
Свака наставна јединица почиње подсетником „Укратко“, у којем
су наведена знања и вештине које ученик мора имати, да би
успешно решавао задатке који следе.
Сви задаци су сложени по нивоима: увежбавамо основне појмове
(основни ниво), задаци за самостални рад (средњи ниво), продуби
знање (напредни ниво) и изоштри ум (такмичарски ниво).
На крају сваког поглавља дати су тестови за самоевалуацију
знања.
У последњем поглављу дата су детаљна решења, што максимално
олакшава рад и наставницима и ученицима.

Назив: Математика 5
дигитални уџбеник
за пети разред основне школе

Аутор/и: Милијана Ковачевић, Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ Математископа рађени су по важећем плану и програму. Доприносе интеграцији знања, достизању образовних стандарда, развијању компетенција ученика и стицању функционалних знања.

Прегршт мултимедијалних садржаја (видео записи, интерактивне анимације, интерактивни задаци и примери), осмишљених тако да допринесу бољем разумевању појава, процеса, појмова и подстакну на креативност. Лако коришћење на било ком уређају или платформи.

  1. Захтевају ангажовање ученика
  2. Више начина задавања одговора
  3. Могућност додавања сопствених задатака
  1. Велики број већ припремљених аплета
  2. Динамички приступ настави
  3. 3D призази

Интерактивни видео записи високог квалитета кроз које ученици могу да одговарају на постављена питања.

Назив: Плус V

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 62

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојни

ISBN: 978-86-7076-026-6

Цена: 385 дин

Плус V садржи велики избор задатака са детаљним решењима, по темама предвиђеним програмом ДОДАТНЕ НАСТАВЕ.

Теме прате редовну наставу и у оквиру сваке теме задаци се нижу оним редоследом који у потпуности следи редослед предвиђен наставним програмом. То омогућава редовно планирање додатне наставе.

Још наших издања:

Scroll to Top