Издања

Основна школа

Принципи на којима се базирају наша издања су:  научност, стручност, методичност и разумљивост.

Средња школа

Комплетно градиво алгебре и геометрије по важећим програмима за сваки разред свих средњих школа за редовну и додатну наставу.

Задаци су подељени у више нивоа: основни, средњи, виши и такмичарски.
У сваком поглављу задаци су сложени од лакших ка тежим.

Лектира

Читајући пажљиво и систематично, решавајући редом постављене проблеме, читалац развија своје мисаоне способности из разних тема.

Такмичења

Теме прате редовну наставу и у оквиру сваке теме задаци се нижу оним редоследом који у потпуности следи редослед предвиђен наставним програмом. То омогућава редовно планирање додатне наставе.

Пишите нам

Имате ли питања?
Увек смо отворени за разговор о новим пројектима,
креативним могућностима и
томе како вам можемо помоћи.

Scroll to Top