Средња школа

Назив: МАТЕМАТИСКОП 3
збирка решених задатака
за први разред средње школе

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 439

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојна

ISBN: 978-86-7076-037-0

Цена: 1210 дин

Комплетно градиво алгебре и геометрије по програмима првог разреда свих средњих школа за редовну и додатну наставу.

Увод у свако поглавље садржи неопходне формуле и теореме које су довољне за решавање свих задатака.

Задаци су подељени у више нивоа: основни, средњи, виши и такмичарски.

У сваком поглављу задаци су сложени од лакших ка тежим.

Збирка садржи око 5000 задатака са решењима.

Назив: МАТЕМАТИСКОП 4
збирка решених задатака
за други разред средње школе

Аутор/и: Душан Георгијевић, Милутин Обрадовић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 341

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојна

ISBN: 978-86-7076-004-5

Цена: 1100 дин

Комплетно градиво алгебре и геометрије за други разред средње школе за редовну и додатну наставу.

Увод у свако поглавље садржи неопходне формуле и теореме које су довољне за решавање свих задатака.

У сваком поглављу задаци су сложени од лакших ка тежим.

Последња осмо поглавље, садржи решења свих задатака.

Назив: МАТЕМАТИСКОП 5
збирка решених задатака
за трећи разред средње школе

Аутор/и: Владимир Стојановић, Нинослав Ћирић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 420

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојна

ISBN: 978-86-7076-006-1

Цена: 1210 дин

Обухвата градиво трећег разреда гимназија и свих средњих стручних школа.

Испред сваког одељка је увод у тему са неопходним дефиницијама, особинама и формулама.

Збирка обрађује теме из геометрије (стереометрије) као и аналитичке геометрије, које су важне за наставак школовања.
По
сле тога ће тродимензионални простор бити јаснији.

Сви задаци су поређани од елементарних ка

сложенијим.

У једанаестом поглављу дата су детаљна решења свих задатака са

објашњењима и потребним сликама.

Назив: МАТЕМАТИСКОП 6
збирка решених задатака
за четврти разред средње школе

Аутор/и: Светозар Вукадиновић, Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 271

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојна

ISBN: 978-86-7076-026-6

Цена: 1100 дин

Збирка задатака обрађује градиво предвиђено за четворогодишње средње школе.

Сваки одељак почиње уводом у коме се наводе потребни појмови и формуле.

Програмом математике предвиђено је да се у четвртом разреду изучавају теме из математичке анализе (првих седам глава) и комбинаторика, а у појединим школама још вероватноћа и статистика (девета и десета глава).

У сваком одељку задаци су поређани од елементарних ка сложенијим.

У последњем поглављу дата су детаљна решења задатака.

Назив: МАТЕМАТИСКОП 7
математика за матуранте
припрема за упис на факултет

Аутор/и: Владимир Стојановић

Димензије: B5 (235 × 165)

Број страна: 570

Тип корица: мек повез

Боја: једнобојна

ISBN: 978-86-7076-038-7

Цена: 1540 дин

Овај Приручник представља репетиториј средњошколске математике. Његова намена је не само да подсети матуранте на градиво које су учили током школовања, већ и да укаже на неопходан ниво и ширину знања „старог градива“.

У ПРВА ЧЕТИРИ поглавља дато је редом градиво првог, другог, трећег и четвртог разреда средње школе.

Све наставне теме, битне за Матуру и Пријемни испит за упис на факултет, обрађене су и теоријски (концизно са свим битним дефиницијама и доказаним теоремама) и практично (све формуле су уоквирене и примери детаљно решени, изабрани тако да покривају комплетно све теме).

У ПЕТОМ поглављу дат је шири избор задатака који су на већини факултета претходних година задавани за проверу знања и класификацију будућих студената.

У ШЕСТОМ поглављу дата су детаљна решења свих задатака датих за вежбање у прва четири поглавља као и свих задатака из петог поглавља.

Ова књига ће вам требати и на факултету.

Још наших издања:

Scroll to Top