izdavačko preduzećeprijava | registracija


Digitalni čas

Digitalni čas

Cilj nam je podsticanje upoterebe informacionih tehnologija u nastavi matematike.
U datoj listi ispod nalaze se dnevene pripreme časova koje su realizovane upotrebom informacionih tehnologija i usklađene sa našim udžbenicima.
Nadamo se da će Vam u mnogome pospešiti i olakšati izvođenje nastave.

IZABERITE RAZRED!!!