MATEMATISKOP

izdavačko preduzeće

prijava | registracija


Snimak Vebinara – 30.11.2021

Poštovani u prilogu možete pogledati snimak Vebinara, održanog 30.11.2021 godine pod nazivom „Digitalni udžbenik i eUčionice“

Prijava za VEBINAR – 30.11.2021

Pozivamo Vas da se prijavite za VEBINAR
Utorak – 30. novembar 2021. u 19:30 časova

Teme:
Upotreba digitalnog udžbenika u nastavi matematike, predavač: Nikola Vignjević
Otvaranje i korišćenje e-učionice, predavač: Goran Antonijević

Prijavljeni učesnici dobijaju link za pristup vebinaru na mejl sa koga su se prijavili i pomoću kojeg će, bez instaliranja aplikacije, pratiti vebinar sa bilo kog uređaja.  

Uverenje o učešću biće Vam poslato na adresu koju ste naveli u prijavi.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon 011 241 34 03
ili imejl adresu office@matematiskop.co.rs

Poziv na VEBINAR!

Pozivamo Vas da se prijavite za VEBINAR
SREDA – 3. februar 2021. u 19:30 časova

Novi udžbenički komplet MATEMATISКOPA – MATEMATIКA 8, predstaviće autor Vladimir Stojanović, spoj znanja i iskustava – do sada napisao 108 matematičkih knjiga. Biće govora o novom Programu nastave matematike u osmom razredu i didaktičkim inovacijama primenjenim u ovom udžbeničkom kompletu.

Prijavljeni učesnici dobijaju link za pristup vebinaru na mejl sa koga su se prijavili i pomoću kojeg će, bez instaliranja aplikacije, pratiti vebinar sa bilo kog uređaja.  

Za učesnike vebinara pripremili komplet udžbenika za 8. razred sa 
uverenjem o učešću koji ćemo Vam poslati na adresu koju navedete u prijavi.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon 011 241 34 03
ili imejl adresu office@matematiskop.co.rs

Niš – 5.5.2018. godine

Stručno udruženje Matematiskop

poziva Vas da prisustvujete predavanju, koje će se održati 05.05.2018. godine u 11:00, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb, Niš. Tema predavanja je:

NOVINE U PROGRAMU MATEMATIKE U
PETOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

Predavač: Vladimir Stojanović

Najveći deo ovog izlaganja predstavlja uputstvo kako predavati geometriju po znatno izmenjenom programu. Sem toga, biće govora o načinu uvođenja problemske i projektne nastave, po ugledu na najnaprednije obrazovne sisteme.
Predavanje se realizuje u okviru stručnog usavršavanja nastavnika u ustanovi (prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju) i nosi 2 boda.
Posle ovog predavanja učesnicima će biti predstavljen udžbenički komplet matematike za peti razred, u izdanju Matematiskopa, koji je napisan po novom programu. Prisutni će dobiti svoje promotivne primerke.

Evaluacija udžbeničkih kompleta iz matematike od V do VIII razreda u izdanju MATEMATISKOPA

Na kraju prvog polugodišta anketirano je 150 nastavnika koji nastavu izvode po udžbenicima MATEMATISKOPA i 50 nastavnika koji su se opredelili za udžbenike drugih izdavača. Evaluacijom je obuhvaćeno 50% škola koje koriste udžbenike MATEMATISKOPA a učestvovalo je 150 nastavnika. Nastavnici iz preostalih 50% škola izjasniće se po anketi koja će biti sprovedena tokom drugog polugodišta.

Anketa je imala za cilj da proveri u kojoj meri udžbenici matematike ispunjavaju propisane standarde kvaliteta udžbenika.
Nastavnici su saglasni u mišljenjima da su sadržaji udžbenika relevantni za ostvarivanje plana i programa u svim razredima. Istaknuto je da je povezanost gradiva u jednom razredu i vertikalna povezanost gradiva sa mlađim i starijim razredima odlično realizovana. Veliki broj primera, pitanja i zadataka povezuje matematiku sa drugim naukama i podstiče učenike da matematiku koriste u svakodnevnom životu.

Većina anketiranih nastavnika posebno ističe jasnu koncepciju i strukturu udžbenika. Sadržaji su prezentirani pregledno sa funkcionalnim ilustracijama. Jezik i stil izlaganja prilagođen je uzrastu i predznanju učenika. Neguje se različitost i posebnost učenika i za svaku kategoriju ima dovoljno adekvatno odabranih materijala. Izbor primera, gradacija zahteva, veoma edukativna uputstva i raznovrsno plasirane ideje u rešavanju problema motivišu učenike na rad, a posebno na samostalni rad. Takođe omogućava relativno brz napredak učenika, kao i samostalno učenje i samokontrolu.

Struktura udžbenika je takva da se u okviru celina tema jasno, naslovima ističu delovi koji se realizuju tokom svakog časa, što nastavnicima olakšava pripremu nastave. Ovo je posebno istaknuto od strane nastavnika koji predaju matematiku, a nisu se obrazovali za taj posao. U udžbenicima nisu uočene materijalne greške, osim manjeg broja neizbežnih štamparskih grešaka. Ove greške i radni predlozi i mišljenja anketiranih nastavnika dostavljeni su autoru na razmatranje i postupanje.

Anketirani nastavnici su posebno istakli zbirke za dodatnu nastavu koje pomažu u radu sa nadarenim učenicima.
Kod nastavnika koji ne koriste u nastavi udžbenike MATEMATISKOPA, a prihvatili su da učestvuju u anketi preovladava mišljenje da su udžbenici MATEMATISKOPA veoma kvalitetni i da ih koriste kao dopunu u redovnoj nastavi. Ovi nastavnici smatraju da ucbenici MATEMATISKOPA doprinose podizanju nivoa nastave i nivoa znanja učenika. Nekolicina od ovih nastavnika istakla je da se u izboru udžbenika rukovodila smanjenim zahtevima, obrazlažući to nezainteresovanošću velikog broja učenika.
Uglavnom nisu pravili poređenja sa udžbenicima drugih izdavača, jer se u anketi to nije ni tražilo.

Digitalni čas

 

 

Od 1. septembra na našoj internet prezentaciji može te preuzeti elektronski čas.

Cilj nam je podsticanje upoterebe informacionih tehnologija u nastavi matematike.
Pripreme časova su realizovane upotrebom informacionih tehnologija i usklađene sa dnevnim pripremama.
Nadamo se da će Vam u mnogome pospešiti i olakšati izvođenje nastave.

Zadaci za uvežbavanje – Promocija!

U novoj školskoj godini izlazi
besplatan dodatak uz zbirku pod nazivom

„Zadaci za uvežbavanje“

Ovi zadaci su namenjeni za lakše savladavanje osnovnih pojmova i operacija.

Izdavačko preduzeće Matematiskop
11000 Beograd, Despota Olivera 6.
e-mail: office@matematiskop.co.rs.
Telefoni: + 381 11 241 34 03
+ 381 11 380 70 90.