izdavačko preduzećeprijava | registracija


Novo izdanje

NOVI UDžBENIČKI KOMPLET ZA PETI RAZRED

Poštovani nastavnici,

Šaljemo Vam udžbenički komplet MATEMATIKA 5, za peti razred, po najnovijem programu. Komplet sadrži:

  • Udžbenik, autor Vladimir Stojanović
  • Zbirku zadataka, autori V. Stojanović, G. Popović, N. Vignjević
  • Elektronski dodatak, autori Nikola Vignjević, Gordana Popović

Ovih dana Ministarstvo prosvete objaviće Katalog odobrenih udžbenika, pa će Vaš Stručni aktiv imati priliku da odabere po čemu ćete raditi sledeće školske godine. Preporučujemo da pažljivo odaberete udžbenike koji Vam najviše odgovaraju.

Čitajući naše udžbenike uverićete se da su napisani tačno po novom programu. Iako je ovaj program izuzetno zahtevan, uspeli smo da Vam pripremimo udžbenike koji su laki za realizaciju nastave. Potpuno su prilagođeni uzrastu petog razreda što omogućava učenicima i samostalno učenje. Svi zadaci su snabdeveni edukativnim rešenjima.

Udžbenici su napisani po najsavremenijim metodičnoobrazovnim principima, po ugledu na napredne obrazovne sisteme, koji danas dominiraju u svetu. Koristeći ove udžbenike daćete sebi i Vašim učenicima priliku da matematička znanja usvajate i primenjujete na način kako se to čini u zemljama koje su uzor svim obrazovnim sistemima.

Na trećoj strani korice Udžbenika imate pristupni kod, koji će omogućiti da putem interneta pristupite Elektronskom dodatku, koji će Vam omogućiti uvođenje moderne tehnologije u nastavu, u skladu sa sopstvenim željama i mogućnostima. Ovaj dodatak će posebno biti interesantan učenicima, a bitno će im pomoći u savlađivanju gradiva i pripremama za kontrolne i pismene zadatke.

www.petirazred.matematiskop.co.rs

Nadamo se da ćete prepoznati kvalitete i novitete u našim udžbenicima i da ćete njih izabrati za sledeću školsku godinu.

Srdačan pozdrav,

Vaš Matematiskop.