izdavačko preduzećeprijava | registracija


Na jezicima nacionalnih manjina

Objavljeni su udžbenici i zbirke zadataka iz matematike od V do VIII razreda osnovnog obrazovanja na bosanskom jeziku. Udžbenici predstavlja prevod srpskih izdanja.

5. razred

(br. izdanja: 2)

6. razred

(br. izdanja: 2)

7. razred

(br. izdanja: 2)

8. razred

(br. izdanja: 2)