izdavačko preduzeće
prijava | registracija


Na jezicima nacionalnih manjina

Objavljeni su udžbenici i zbirke zadataka iz matematike od V do VIII razreda osnovnog obrazovanja na bosanskom jeziku. Udžbenici predstavlja prevod srpskih izdanja.

5. razred

(br. izdanja: 2)

6. razred

(br. izdanja: 2)

7. razred

(br. izdanja: 2)

8. razred

(br. izdanja: 2)

Izdavačko preduzeće Matematiskop
11000 Beograd, Despota Olivera 6.
e-mail: office@matematiskop.co.rs.
Telefoni: + 381 11 241 34 03
+ 381 11 380 70 90.