izdavačko preduzeće
prijava | registracija


Digitalni čas

 

 

Od 1. septembra na našoj internet prezentaciji može te preuzeti elektronski čas.

Cilj nam je podsticanje upoterebe informacionih tehnologija u nastavi matematike.
Pripreme časova su realizovane upotrebom informacionih tehnologija i usklađene sa dnevnim pripremama.
Nadamo se da će Vam u mnogome pospešiti i olakšati izvođenje nastave.

Izdavačko preduzeće Matematiskop
11000 Beograd, Despota Olivera 6.
e-mail: office@matematiskop.co.rs.
Telefoni: + 381 11 241 34 03
+ 381 11 380 70 90.