izdavačko preduzeće
prijava | registracija


Planovi rada prilagođeni kalendaru za školsku 2017/2018. godinu

U ovom članku naći ćete link sa kojeg možete preuzeti
orjentacione planove i dnevne pripreme prilagođene našim udžbenicicma. >>>

 

Izdavačko preduzeće Matematiskop
11000 Beograd, Despota Olivera 6.
e-mail: office@matematiskop.co.rs.
Telefoni: + 381 11 241 34 03
+ 381 11 380 70 90.